Wzrost pozycji i znaczenia Polski w UE.

Jesienią 2005r. rząd PiS prowadził negocjacje w sprawie korzystnego dla naszego kraju budżetu Unii Europejskiej. W ich wyniku w Nowej Perspektywie Finansowej UE na lata 2007–2013, dla Polski wynegocjowano kwotę 67 mld euro.

Sukcesem zakończyły się także zabiegi w ramach reformy traktatowej. W czerwcu 2007r. Rada Europejska zajmowała się ustaleniami ws. reformy obowiązujących traktatów unijnych. Dzięki zabiegom polskich władz przedłużono obowiązywanie korzystnego dla naszego kraju nicejskiego systemu głosowania w Radzie UE o 10 lat. Uzgodniono też, że po tym czasie na stałe funkcjonować będzie tzw. mechanizm z Joaniny, umożliwiający opóźnianie decyzji i uzyskiwanie w ten sposób dodatkowego czasu na osiąganie porozumienia w obrębie UE. Te mechanizmy dają gwarancję, że głos polski w UE nie będzie w przyszłości ignorowany.

Rząd PiS doprowadził też do politycznego porozumienia w sprawie zwiększenia liczby rzeczników generalnych w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości o trzech, w tym jednego stałego rzecznika dla Polski.

UE poparła Polskę w sporze handlowym z Rosją. Dzięki zabiegom polskiej dyplomacji udało się przekonać UE do zaangażowania się w próbę wymuszenia na rosyjskich władzach zniesienia embarga nałożonego na polskie produkty. Podczas szczytu w Samarze w maju 2007r. władze UE zajęły w pełni solidarne z Polską stanowisko odmawiając podpisania porozumienia w współpracy z Rosją do czasu zniesienia bezpodstawnych ograniczeń w handlu z Polską.

Za rządów PiS Polska była stałym orędownikiem poszerzania UE na wschód. Szczególnie mocno wspieraliśmy naszego strategicznego wschodniego partnera – Ukrainę.