Wzrost bezpieczeństwa energetycznego UE.

Dzięki zabiegom Polski w przyjętym na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2007r. tzw Planie Działania podkreślono potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych dla Unii Europejskiej w oparciu o zasadę solidarności między państwami członkowskimi.

PiS udało się także skłonić NATO do zajęcia się sprawą bezpieczeństwa energetycznego na szczycie w Rydze.

Prowadzono aktywne działania na rzecz dywersyfikacji zaopatrzenia Polski i UE w surowce energetyczne z Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, m.in. z Azerbejdżanu, Gruzji i Kazachstanu.

Zorganizowanie „Szczytu Krakowskiego”, spotkania Prezydentów: RP, Azerbejdżanu, Gruzji, Litwy, Ukrainy, z udziałem Kazachstanu, w Krakowie w dniach 11-12 maja 2007r. Po „Szczycie Krakowskim” ogłoszono komunikat zapowiadający wspólne prace nad projektem Odessa-Brody-Gdańsk. Spółka „Sarmatia” uzyskała dzięki temu mocne wsparcie w prowadzeniu tej strategicznej dla Polski inwestycji.

Pod koniec lutego 2007 r. PGNiG zakupiło udziały w norweskich złożach gazu ziemnego.

To za rządów PiS zapadła decyzja o budowie gazoportu w Świnoujściu oraz przyjęto dokument „Polityka dla przemysłu gazu ziemnego”, który uporządkował strukturę polskiego sektora gazowego.

To za rządów PiS PKN Orlen zakupił Litewską rafinerię Możejki. Dzięki tej inwestycji Orlen stał się największym koncernem rafineryjno – petrochemicznym w Europie.

Rząd PiS wynegocjował przystąpienie Polski do MAE (Międzynarodowej Agencjii Energetycznej). Dzięki uchwalonej również za rządów PiS ustawie o zapasach ropy naftowej, w przypadku kryzysu energetycznego uzyskamy pomoc od innych państw członkowskich.

To dzięki PiS podpisano umowę o przyłączeniu Litwy, Łotwy i Estonii do systemu elektroenergetycznego UE. Wiąże się to również z planami budowy na terenie Litwy elektrowni atomowej zapewniającej stabilne dostawy prądu dla krajów nadbałtyckich.

PiS przygotował plan konsolidacji polskiego sektora elektroenergetycznego i utworzenia czterech silnych grup energetycznych zdolnych do rozwoju i konkurowania na unijnym rynku.