Przygotowane projekty...

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych:
• Obniżenie minimalnego kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do 10 tys. zł.
• Zniesienie obowiązkowej formy aktu notarialnego dla umowy spółki.
• Obniżenie opłat rejestracyjnych.

Nowelizacja ustawy ordynacja podatkowa.

Wprowadzenie zasady, że decyzja nie podlega wykonaniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

PiS zaprezentował autorski Pakiet Antykryzysowy mający pomóc zwalczyć skutki kryzysu finansowego i pomóc polskiej gospodarce.

Pakiet antykryzysowy opracował zespół. Działania zawarte w dokumencie powinny być zrealizowane jak najszybciej. Z niezrozumiałych przyczyn obecny rząd ignoruje propozycje PiS powtarzając, że nie ma kryzysu.

Pakiet PiS jest wezwaniem, aby nie być bezradnym. To plan czynnej polityki rządu, która ma z jednej strony podtrzymać aktywność gospodarczą, a z drugiej stworzyć osłony dla tej części społeczeństwa, w którą spowolnienie gospodarcze może uderzyć szczególnie mocno.

PiS proponuje:
• większe wydatki na inwestycje,
• bardziej efektywne niż dotąd wykorzystanie środków unijnych.
• większe wsparcie gospodarki przez rząd, co wymaga natychmiastowej zmiany deficytu.
• przywrócenie możliwości wyboru pomiędzy emeryturą z OFE a ZUS.
• zagwarantowanie przez Skarb Państwa części wkładu własnego potrzebnego na zakup mieszkania.
• wprowadzenie programu pozwalającego na rozwój budownictwa komunalnego.
• pomóc firmom w utrzymaniu zatrudnienia, przez ulgi w opłatach na Fundusz Pracy i m.in. złagodzenie przepisów umożliwiających rozłożenie na raty płatności na ZUS.
• obniżenie podatku VAT na żywność z 7 do 6 proc.
• wynegocjowanie na czas kryzysu z Komisją Europejską czasowego zawieszenia obowiązywania przepisów utrudniających przeprowadzanie ważnych inwestycji.
• odstąpienie od prywatyzacji giełdy i sektora elektroenergetycznego.
• połączenia PKN Orlen i PGNiG w spółkę Polska Nafta i Gaz w celu zapewnienie jej mocnych podstaw do rozwoju na czas kryzysu.