Opowiadam się za wolnością głoszenia poglądów zgodnych z chrześcijańskim systemem wartości

Obecnie poglądy w sprawach małżeństwa, rodziny, etyki seksualnej i życia ludzkiego niezgodne z chrześcijańską wizją człowieka mogą być głoszone na forum instytucji unijnych beż żadnych przeszkód, a projekty propagujące takie poglądy są przez te instytucje wręcz wspierane, co w moim przekonaniu nie ma uzasadnienia w świetle celów Unii – mówi Paweł Kowszyński, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy PiS-u w rozmowie z Karoliną Śluz.

Jakie są najważniejsze uprawnienia Parlamentu Europejskiego?

Parlament Europejski współdziała w tworzeniu prawa poprzez procedury konsultacji, współpracy, współdecydowania i akceptacji, zatwierdza corocznie budżet i udziela Komisji absolutorium z jego wykonania, zatwierdza skład Komisji i jej przewodniczącego oraz posiada mechanizmy kontrolne, posiada prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji, posiada prawo zadawania pytań Komisarzom oraz zwyczajową możliwość zadawania pytań Radzie. Jednak proszę pamiętać, że część kompetencji Parlamentu zostanie zmieniona po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Parlamentu Europejskiego będzie organem posiadającym takie same uprawnienia prawodawcze jak Rada w obszarach, w których jeszcze tych uprawnień nie posiada, takich jak polityka rolna, procedura budżetowa oraz wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

Wiemy, że kandydaci do Parlamentu startują w wyborach zazwyczaj w barwach którejś z partii istniejącej w swoim kraju, jednak po wejściu do Parlamentu przyłączają się do jednej z frakcji politycznych funkcjonujących oficjalnie w Parlamencie lub pozostają niezależni. Czy – po ewentualnym wygraniu wyborów – przyłączy się Pan do, którejś frakcji? Jeżeli tak to, do której i dlaczego właśnie do tej?

Przyłączę się do grupy Union for Europe of the Nations - Unia na rzecz Europy Narodów. Ponieważ ta frakcja głosi wartości, które są mi najbliższe. Opowiadam się za wolnością głoszenia w Unii Europejskiej poglądów zgodnych z chrześcijańskim systemem wartości i nauczaniem Kościoła katolickiego. Obecnie poglądy w sprawach małżeństwa, rodziny, etyki seksualnej i życia ludzkiego niezgodne z chrześcijańską wizją człowieka mogą być głoszone na forum instytucji unijnych beż żadnych przeszkód, a projekty propagujące takie poglądy są przez te instytucje wręcz wspierane, co w moim przekonaniu nie ma uzasadnienia w świetle celów Unii. Z podobnej wolności nie korzysta natomiast głoszenie poglądów zgodnych z nauczaniem Kościoła. Instytucje unijne nie tylko nie wspierają ich propagowania, lecz wręcz przejawiają tendencje do ich piętnowania i cenzurowania - co jest niezgodne z moimi poglądami i wartościami tym bardziej, że Unia nie do tego celu została powołana.

Dlaczego startuje Pan w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Ponieważ najwięcej przepisów dotyczących Polski uchwalanych jest w instytucjach unijnych. Obecnie w polskim prawodawstwie około 65-75% przepisów prawa to właśnie prawo unijne. Ja osobiście bezwzględnie opowiadam się za zachowaniem w polskim porządku prawnym nadrzędności konstytucji Rzeczypospolitej nad pierwotnym i pochodnym prawem Unii Europejskiej. Ponieważ nie istnieje i nie będzie istnieć naród europejski, do którego woli można by się odwołać poprzez wybory lub referendum, potrzebne jest wypracowanie takich mechanizmów podejmowania na szczeblu Unii decyzji w istotnych kwestiach, które zapewnią większy wpływ wszystkich obywateli państw członkowskich za pośrednictwem mechanizmów funkcjonujących na szczeblu państw narodowych.

Proszę powiedzieć, dlaczego elblążanie powinni głosować właśnie na Pana?

Ważne jest, aby elblążanie głosowali na kogoś z naszego regionu, kogoś kto zna bolączki, codzienność i rzeczywistość Elbląga. Ważne jest abyśmy my elblążanie mieli swój głos, dlatego gorąco zachęcam na głosowanie na elblążanina – to właśnie będzie nasz głos w Parlamencie Europejskim.

Źród
ło: serwis internetowy www.info.elblag.pl z 2009 roku, adres http://www.info.elblag.pl/5,14694,Pawel-Kowszynski-opowiadam-sie-za-wolnoscia-pogladow-zgodnych-z-Kosciolem.html