Rozwój Polskiej wsi.

Na wniosek Polski do Komisji Europejskiej udało się zmniejszyć kary dla producentów mleka za przekroczenie wyznaczonych limitów. Sukcesem zakończyły się negocjacje dotyczące sposobu wyliczania wielkości zapasów miękkich owoców dla nowych krajów członkowskich UE. Dzięki temu opłata nałożona na Polskę zmniejszy się jedenastokrotnie z około 136 do 12,5 mln euro.

Dzięki rządowi PiS właściciele zwierząt uzyskali zwiększone dopłaty do powierzchni łąk i pastwisk.

Zapewniono również dopłaty do paliwa rolniczego w formie zwrotu podatku akcyzowego.

Za rządów PiS Komisja Europejska przyjęła polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Był to najobszerniejszy plan rozwoju wsi spośród wszystkich programów krajów UE. PROW określa zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich i został do niego przypisany budżet w wysokości 17,2 mld euro (z tego 13,2 mld to środki unijne). W ramach PROW wpiera się gospodarstwa na obszarach o niekorzystnych warunkach rolnych, grupy producentów rolnych i przyznaje się renty strukturalne.

Dzięki zabiegom rządu PiS udało się znieść zakaz importu polskiego mięsa i produktów mięsnych na terytorium Ukrainy. Rząd PiS prowadził również intensywne rozmowy w sprawie zniesienia embarga nałożonego przez Rosjan. Udało się nam podnieść rangę polsko–rosyjskiego sporu na poziom unijny.

Rząd PiS przekonał UE do wprowadzenia cen antydumpingowych na chińskie truskawki.

Rząd PiS zabiegał również o zwiększenie kwoty mlecznej przyznanej Polsce.