Przeciwdziałanie negatywnym stereotypom na temat Polski.

Zmniejszenie liczby nierzetelnych publikacji, zawierających nieprawdziwe informacje na temat Polski. Polskie ambasady na terenie UE zaczęły za rządów PiS odpowiednio dbać, by zagraniczne media nie powielały szkodliwych stereotypów na temat Polski i Polaków.

Polska w toku dyskusji nad budżetem Rady Europy na rok 2007 opowiadała się za „opcją zerowego wzrostu” budżetu i znajdowała się w grupie państw postulujących zapoczątkowanie reform wewnętrznych i instytucjonalnych organizacji, w której rokrocznie 2/3 budżetu pochłaniają wydatki administracyjno-kadrowe. Na spotkaniu Komitetu Delegatów Ministrów RE w dniu 13 grudnia 2006r. przyjęto kompromisowy projekt budżetu, w wyniku czego m.in. nasza składka jest niższa od przewidywanej.