Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) ogłaszono terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2009/2010.

Termin ferii Województwa
18–31 stycznia 2010r.: kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

25 stycznia – 7 lutego 2010r.: podlaskie, warmińsko - mazurskie

1–14 lutego 2010r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

15–28 lutego 2010r.: lubelskie, pomorskie, śląskie, łódzkie, podkarpackie