Dlaczego kandyduję - czego chcę?

Kandyduję ponieważ chcę, aby Polska była nowoczesnym, solidarnym i bezpiecznym krajem. Dlaczego?

Ponieważ mamy prawo do życia w nowoczesnej Polsce cieszącej się szybkim i zrównoważonym rozwojem gospodarczym, który pozwoli nam osiągnąć poziom życia zbliżony do dobrobytu w tzw. starej Unii Europejskiej. Nowoczesna Polska to kraj ludzi odnoszących sukcesy dzięki umiejętności efektywnego korzystania z wiedzy, w tym z najnowszych narzędzi teleinformatycznych.

Ponieważ mamy prawo do życia w solidarnej Polsce, w której z owoców rozwoju gospodarczego korzystają także mniej zamożni obywatele i słabsze ekonomicznie regiony - kraj, w którym założenie rodziny i wychowanie dzieci spotyka się z należytym uznaniem i wsparciem ze strony państwa, w którym obywatele mają zagwarantowane godne emerytury i pomoc w trudnych sytuacjach.

Ponieważ mamy prawo do życia w bezpiecznej Polsce, w której obowiązuje zero tolerancji wobec łamania prawa, a sądy działają sprawnie i wydają sprawiedliwe wyroki - kraj, który ma godne miejsce we wspólnocie państw dzięki podporządkowanej interesowi narodowemu polityce oraz nowoczesnej armii.

Mamy prawo do życia w nowoczesnym, solidarnym i bezpiecznym państwie, z którego będziemy dumni!