Kto może głosować na Pawła Kowszyńskiego.

Na Pawła Kowszyńskiego mogą głosować wszyscy pełnoletni mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Paweł Kowszyński kandyduje do Parlamentu Europejskiego z okręgu, w którym mieszka - okręg wyborczy nr 3 (nazywany Europarlamentarnym okręgiem wyborczym Olsztyn obejmującym dwa województwa: warmińsko-mazurskie oraz podlaskie).

Głosowanie odbywa się tylko jednego dnia, 07 czerwca 2009r. Tego dnia wybierasz swojego posła do Parlamentu Europejskiego.

Wyboru dokonujesz w siedzibie Komisji Wyborczej - w dniu wyborów Komisje Wyborcze mieszczą się w szkole, świetlicy, urzędzie (w najbliższym budynku użytecznosci publicznej).


Okręgi wyborcze - wybory do Parlamentu Europejskiego.


Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) przysługuje każdemu obywatelowi UE, który ukończył 18 lat i nie został go pozbawiony w kraju pochodzenia. Obywatel Unii stale zamieszkały w państwie, którego nie jest obywatelem, ma prawo do głosowania na tych samych warunkach co obywatele tego państwa; np. obywatel Polski, który przeprowadził się na stałe do Londynu, może głosować na angielskich kandydatów zgodnie z brytyjskimi regulacjami (wymagane jest wtedy wpisanie się do rejestru wyborców).


Na Pawła Kowszyńskiego mogą głosować wszyscy pełnoletni mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.