Paweł Kowszyński - ur. 29.11.1978 w Elblągu

Lat 32. Urodził się w Elblągu, tu wychowywał się i uczęszczał do szkoły.

Studiował między innymi w Gdańsku (UG) i Toruniu (UMK). Ukończył między innymi Uniwersytet Gdański, a swoją pracę magisterską o systemie prawa międzynarodowego, instytucjach i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej obronił z wyróżnieniem - otrzymując dyplom magisterski z wyróżnieniem.

Podczas studiów magisterskich uczęszczał na dodatkowe kierunki - dodatkowo poszerzając swoją wiedzę kończył kolejne studia podyplomowe. Cyklicznie podejmuje i kończy kolejne kierunki i specjalizacje w ramach studiów podyplomowych. Cyklicznie uczestniczy w seminariach i szkoleniach. Nie uważa, że wykształcenie daje wyższy poziom świadomości, ale twierdzi, że człowiek, który chce pracować na rzecz społeczeństwa powinien nieustannie podnosić swoje kwalifikacje.

Uczestniczy w wielu kursach, sympozjach, szkoleniach, oraz konferencjach tematycznych, m.in. dotyczących oświaty, szkolnictwa, edukacji, rynku pracy oraz Unii Europejskiej. Brał udział między innymi w cyklicznych konferencjach i projektach takich jak „Budowa partnerstwa na rzecz zatrudnienia i rozwoju systemu edukacji zawodowej”, „Promocja Zatrudnienia - Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim”, „Polityka regionalna Unii Europejskiej”, „Rozwój społeczno-gospodarczy Polski w świetle Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013”. Również w latach 2004-2008 uczestniczył w cyklicznym seminarium dotyczącym Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej, które realizowane było przez Instytut Integracji Europejskiej we współpracy z Grupą UEN w Parlamencie Europejskim.

Od wielu lat związany z oświatą- był nauczycielem, koordynatorem ds. kształcenia zawodowego, członkiem Komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego, koordynatorem projektów realizowanych z funduszy UE. Zawodowo pełnił również stanowiska kierownicze – m.in. zarządzał Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Pasłęku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu, oraz prowadził nadzór pedagogiczny i merytoryczny nad Środowiskowym Hufcem Pracy.

Od 2001 związany z Prawem i Sprawiedliwością. W latach 2002 - 2004 przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Zarządu Forum Młodych PiS. 2004-2006 przewodniczący Elbląskiego Forum Młodych PiS. 2002 - 2004 sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Zarządu PiS. 2004 - 2006 sekretarz Elbląskiego Zarządu Regionalnego PiS. 2006 - 2009 delegat na II Kongres PiS. 2006 - 2009 członek, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PiS, rewizor Krajowej Komisji Rewizyjnej PiS na województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie.

W latach 2005 - 2007 współpracownik Leonarda Krasulskiego - posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Sławomira Sadowskiego - Senatora Rzeczypospolitej Polskiej (W latach 2007 - 2009 współpracownik społeczny, doradca).

Od 2009 współpracownik Jacka Kurskiego - posła do Parlamentu Europejskiego.

Prywatnie uwielbia podróże, które kształcą. Uprawia rekreacyjnie łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo oraz sporty żeglarskie. Interesuje się historią, życiem społeczno-politycznym i gospodarczym. Ponadto zbieram historyczne znaczki i monety.


Więcej na stronie: http://www.kowszynski.pl/